Време за реалистични сметки

By in
748
Време за реалистични сметки

Времето си е ключов фактор в икономическата калкулация, че как иначе…

Нали самият живот в някакъв смисъл е… време?

Именно заради значимостта на времето, бизнес плановете много, ама много често се базират на лихвите.

Защото лихвата изразява времевото предпочитание. Тя е плащането за това, че се отказваме да ползваме дадена сума сега, давайки я на заем за месец примерно.

НО колкото и важен фактор да е, калкулациите на база време трябва да остават предимно за предприемача.

Той знае най-добре какво му коства посвещаването на дадена задача.

Нещо повече…

Клиентът в крайна сметка не оценява посветеното от предприемача време, а крайното благо.

Защо подчертаваме това?

Защото, както споделихме и в предишна статия за цените в копирайтинга, важни в калкулацията са обособимите цели единици, специфичните бизнес послания, които клиентът истински оценява.

И както е нелепо да карате клиента да калкулира единица използван от вас ресурс – примерно грам тесто за пица, или символ за рекламен текст -, така е нелепо да го ангажирате с компенсация за отнетото ви време.

Да, времето също е ресурс.

Да, то участва в икономическата калкулация. Както казахме, за това съществува лихвата.

Но времето, прекарано в работа по копирайтинг поръчка не е предмет на оценка от страна на крайния клиент за копирайтинг услуга.

То е предмет само за оценка на изгодата от сделката от страна на копирайтъра.

Затова…

Времето, прекарано в копирайтинг дейността, не е обособима единица за ценообразуване пред клиента.

Нелепо е да калкулирате за текст с рекламно послание цени, спрямо времето, което ви е отнело създаването му, примерно като обявите, че на час копирайтърска работа взимате съответна сума.

Подобен подход би било донякъде адекватно да следва някой гений в рекламата и копирайтинга от ранга на Дейвид Огилви.

Като дори в такъв случай този тип ценообразуване би било объркващо за клиента, понеже…

Обособимата единица, която клиентът цени е самият завършен текст за онлайн реклама. Посветеното от вас време е ресурс, който инвестирате и който вие калкулирате в цената, още при сключване на сделката – даже още в бизнес планирането на професионалната си практика.

И не е коректно да заявите

„О, но знаете ли, този текст ми отнема повече време, затова променям цената с такса за половин час.“

По същия начин не е адекватно да заявите нещо от сорта:

„Имайте предвид, че текстът излезе не 2000 символа, а 2343 символа, затова ми дължите малко повече от първоначално обявената сума.“

Реално клиентът не оценява нито символите, нито минутите и часовете, прекарани в копирайтърска работа. Последните са ресурси, каквито са например тестото, босилека и моцарелата в пицата. Тях си ги смята създателят.

Клиентът оценява и смята разход за обособимите и ценни за него единици, за цялостните продукти, за текстовете, които ефективно може да ползва в своя онлайн бизнес.

Затова, с цел да проверите адекватността на клиент или на копирайтър, отделете малко време за сметки.

Отделете време за реалистични сметки.