Връзката да е ключ към ефективното общуване

By in
1173
Връзката да е ключ към ефективното общуване

Самото общуване си е създаване на връзки. Между хора и техните идеи, възгледи, стремежи, страсти, емоции…

И всъщност тези връзки изразяват един естествен стремеж у човека: за съставност, за комплексно решение.

В основата си удовлетворението е съставна категория. Когато подобряваш състоянието на тялото си например, се освежава и духът ти.

Или вземете смартфоните. Сред основните причини да ги има е съставното разбиране за общуване. Те задоволяват общуването във все повече значения едновременно: разговор, търсене в Google, споделяне на информация, мисли и изживявания във Facebook, улавяне на цветните изживявания по-прецизно с подобрени камери, споделяне и лесно достъпване до информация в облачни пространства…

Съставните изживявания са ключ към добрите предложения, към добрите продукти и услуги, към добрият маркетинг. Ключ са защото:

  1. Осигуряват повече, фокусирайки се върху базова нужда или базов проблем – например По-лесно и пълноценно общуване

2. Осигуряват реалистичен контекст, предвид че повечето продукти и услуги се ползват в комплексни ситуации. Или се допълват, или се заместват – но винаги се търси някакво генерално решение. Например модерните смартфони служат не само за разговор, а генерално за по-пълноценно общуване – съобщения в социалните мрежи, изпращане и получаване на имейли, ефектно заснемане и споделяне на изживяването…

Следователно е логично по-често посланията също да са съставни. Да се фокусират върху по-комплексни и фундаментални прозрения.

За да се вписват естествено в живота.

Това поставя на преден план едно специфично умение на добрия копирайтър…

Умение за открояване и подчертаване на връзките

На връзките между идеите, концепциите, продуктите, услугите, офертите, потребителите…

До голяма степен добрият копирайтър е мислител, който търси, намира и формулира ефектно тези връзки.

Без това, не може.

Не може да се създават достатъчно задълбочени текстове.

Особено текстове за блога.

Блогът е медия, чиято основна функция е да насочва, информирайки. Това се постига най-вече, когато се открие специфичното ЗАЩО на блог съдържанието и от него се разгърне стратегия за онлайн развитие.

А това разгръщане на първо място изисква намиране на адекватните връзки между аспектите на темата.

След това копирайтърът трябва да заложи тези връзки в серии от авторски статии за блога, създавайки естествени линкове.

Е това е оформяне на стратегия за развитие на блог с ясен фокус върху основния замисъл на онлайн съдържанието.

Даже само старанието да се подчертаят връзките държи копирайтърът в рамките на концепцията, която прави съдържанието авторско.

Тази концепция естествено прелива от блога към оптимизацията и посланията в описанията на продукти и услуги.

Успехът е променлив, но за да го има изобщо, свързаността в блог съдържанието е ключов елемент.

Само тя осигурява естествено читателско задълбаване в темата.

Съчетано с постоянно напомняне на това ЗАЩО се поддържа блогът. А оттам и с тънък намек какво да се очаква от продуктите и услугите на компанията и техните описания.

Така един умел копирайтър създава естествена медия за посланията и продуктовите описания на компанията.

А какви могат да бъдат връзките в блога?

Могат да са най-различни, според базовата цел на онлайн маркетинга в конкретния случай. Умелият копирайтър разполага с арсенал от конфигурации за блог съдържание, от който може да произведе ефективна комбинация от връзки, според случая.

Но що се касае до блог статии една е основната отлика:   

  • Връзки между допълващи се взаимно аспекти от темата – тези връзки извират от общата концепция за развитие на блога и образуват пакет от онлайн съдържание, който има самостоятелна нова стойност и е интересен на потребителите. Например отделни стилове за обзавеждане на баня, описването на които създава усещане за разнообразие.
  • Връзки между главен аспект и допълващи го второстепенни аспекти от темата – тези връзки са по-йерархични и копирайтърът разчита, че общият интерес към темата ще канализира интерес към специфични елементи – свързани главно с продукти и услуги и техни описания.

Блог стратегията на един добър копирайтър, издавана във връзките

Връзките в блог съдържанието са част професионализма. Те могат да са най-различни, понеже произтичат – поне е логично да произтичат – от формулираната цел на блога.

Но винаги може да се открои съзнателното им конструиране, белези на което може да различите:

  • Копирайтърът е търсил и постигнал  смислова последователност в блога, изградил е някаква пътека от информация и разсъждения
  • Съществуват клъстъри от блог статии, обединени в обща тема

Това са сигнали, че човекът, ангажиран със съдържанието на сайта ви, сериозно търси ключа към ефективното общуване.

И че иска с него да отключи маркетинговата сила на блога.