Ежедневните думи сближават

By in
1288
Ежедневните думи сближават

Затова ги използвайте, за да създадете приятелска атмосфера в текста.

Много хора сякаш се напъват, докато пишат текстове. Защо  го правят? Защото си мислят, че трябва да звучат интелектуално.

А откъде идва това схващане ли?

От идеята, че докато човек чете, той търси някакво много значимо интелектуално преживяване. Това понякога е така. Например, когато четеш книга, написана от автор с изискан стил. Но…

Винаги съдържанието е по-важно. И за да го попие, читателят не бива да се напъва да разгадава помпозни думи и изрази. Точно обратното, той трябва да се чувства удобно, в уютната компания на ежедневни думи, за да отвори съзнанието си.

По тази причина, докато пишете, бъдете максимално естествени. И скъсявайте максимално пътя до разбирането, като използвате ежедневни думи. Например:

  • Не казвайте, че нещо „изобилства”, когато можете просто да кажете, че „има много”. 
  • Не казвайте „в настоящия момент”, когато имате предвид „сега”. 
  • Не казвайте „изпитвам силна симпатия”, ако просто „харесвате”. 
  • Не казвайте „изпитвам благодарност към”, когато всъщност искате да кажете „благодаря на”. 
  • Не казвайте „проявявам старателност”, а просто „старая се”. 
  • Избягвайте да „поставяте началото на”, когато реално „започвате”. 
  • Използвайте по-рядко „взех решение”, а по-често – „реших”. 
  • Кажете „разговарях с…”, вместо „проведох разговор с…” 

Мислим, че схванахте идеята. Разбира се и по-натруфените изрази имат място в изказа ни. Всичко зависи от контекста и целта. Но като цяло, ежедневната реч е по-обаятелна.

Основната причина за това е, че тя се възприема по-пряко. Затова по-лесно и бързо читателят/слушателят навлиза в настроението и попива посланията. Не се налага да преработва израза, а директно осмисля съдържанието.

 

А как да респектирате и стимулирате читателя с изказа си?

Е, това вече е майсторство. Трябва да използвате точни думи, ярки изрази и ефектна подредба на речта. Това не всеки го може – особено в степен да убеди някого в нещо. Затова използвайте копирайтинг услуги.