Изчиствате ли си редовно текстовете?

By in
1070
Изчиствате ли си редовно текстовете?

Добрият текст притежава една палитра от характеристики, които го правят въздействащ и приятен за читателите. Една от тях е, че той е изчистен.

Това означава, че в него няма излишни и клиширани думи и изрази, които затормозяват четенето, без да носят читателска стойност. Много пишещи допускат подобни думи и изрази в речта си. Използват с дразнеща честота думи и изрази като всъщност, в това число, в смисъл, в този смисъл, предвид, нали, фактически, междувпрочем, замисли се, скри ми шапката, ти си знаеш, вие си знаете, както знаем, на всички е ясно, …

Тези думи и изрази, често се ползват по инерция, без оглед на целта и контекста и без да привнасят стойност към текста. Който става тромав, труден за четене, скучен, дразнещ.

За справяне с тези думи и изрази, някои пишещи отиват в другата крайност и съветват изобщо да не се употребяват слова, които не са абсолютно пряко свързани със съдържанието.

Това е прекалено. Защото текстът може да стане твърде сух и посланията в него да загубят цвят. А и защото някои думи и изрази, които може да изглеждат паразитни, са необходими. Без тях текстът няма да звучи естествено, свързано и friendly. И няма да увлече читателя достатъчно и да му въздейства по точния начин.

Затова преди да тръгнете да “режете” из текста, оценете следните неща: 

  • Дали думите и изразите достатъчно често предоставят на читателя ново и значимо съдържание? Или най-малкото – обещание за такова? Само ако това е така, читателят ще продължава да чете с интерес. Затова още докато пишете, гледайте постоянно да насищате текста с ясно съдържание. Нека това, което имате да кажете е на преден план. И при редакцията, махнете излишните неща – тези, които не допринасят за изясняване на съдържанието.
  • Кои второстепенни думи и изрази допълват съдържанието? Кои го оцветяват подходящо? Такива са например наистина, следователно, примерно, сериозно, сякаш, де факто, впрочем, излиза, че, нали, фактически. В подходящ контекст, такива изрази трябва да останат, за да бъде процесът не просто четене на текст, а преживяване на съдържанието му. Тук копирайтърите до голяма степен показват нивото на своите умения. Те подбират такива допълващи думи и изрази, които доуточняват, обогатяват, оцветяват и очовечават текста. Това е от драматично значение, защото в крайна сметка всеки текст се пише за хора.
  • Кои думи и изрази са странични от гледна точка на главното съдържание, но са необходими? Необходимостта им идва най-вече от това, че те свързват различните части на текста, поставят мостове, продължават мисълта и я дооформят. Скрепяват текста. Такива са например, забележете, с други думи, това означава, че, обаче, все пак, след това, освен това, оттук, затова, точно затова, понеже, нещо повече, така, в крайна сметка, накрая, конкретно… Тези думи и изрази ориентират окото и водят мисълта.

Което ги прави особено важни в копирайтинга.

Не позволявайте не текста си да стане претрупан и натруфен. Изчистете го от всичко, което няма смисъл за реакцията на читателя и за Вашата цел . Но докато правите това, внимавайте за елементите, които правят текста жизнен, човешки, атрактивен, забавен, естествен – прилепчив. Изрежете паразитите по него, а не крилата му.  

Запомнете, че до голяма степен удачността на думите и изразите зависи от контекста и именно той определя кога са паразитни и кога служат на целта.

Вие изчиствате ли си редовно текстовете? Правите ли го рационално, без да ги лишавате от живот и цвят? А искате ли професионална копирайтърска помощ?