Какво да гледате в описанията, за да оцените бързо копирайтъра?

By in
1231
Какво да гледате в описанията, за да оцените бързо копирайтъра?

Освен водещи послания и акценти, ефективните описания на продукти и услуги се отличават с подходящ дизайн. Такъв най-общо е дизайнът, който:

  • подчертава основните ползи 
  • откроява атрактивните характеристики 
  • създава вълнуваща „пътека от акценти“

 

Последното изисква повече творчески подход. Идеята е не просто да се изброят някакви ползи и характеристики, а да се създаде читателско изживяване, да се разкаже история, обвързана с продукта или услугата.

И всичко, освен за четене, да е приятно и за гледане

Много описания просто споменават основните факти, но не ги свързват. Добрите копирайтъри обаче се стараят да слеят всичко в едно, така че отделните аспекти да са като естествени сюжетни линии. Така самият дизайн на описанието демонстрира и подкрепя насоката и посланията в текста.

 

Затова ангажираният от Вас копирайтър трябва:

  • да ви разпита за намеренията ви за дизайн на публикациите
  • да предвиди подходящи акценти в описанията за отделните ползи и характеристики
  • да свърже акцентите в дизайна с най-атрактивните за потребителите послания
  • да подчертае насоката и линията на текста с подходящ дизайн

 

Това изисква от копирайтъра:

  • да структурира правилно и атрактивно всички елементи, около това най-важно послание
  • да изгради и подчертае връзката между отделните послания

 

Ако работите с копирайтър, който подхожда така към дизайна на публикациите и, ако получавате от него описания на продукти и услуги с дизайн, открояващ важното и допълващ посланията, ще знаете, че той притежава стратегическо копирайтинг мислене.

Помнете, че ефектният и лесен за четене дизайн е само едно от нещата, за които да следите при получаване на описания от копирайтър.

Прочетете още как да направите сполучлив избор на копирайтър за описания на продукти и услуги.