Какво най-общо трябва да e богатството в една статия, публикувана в медиен уебсайт?

By in
613
Какво най-общо трябва да e богатството в една статия, публикувана в медиен уебсайт?

Разбирате за какво става въпрос… Не е само до публикуване на някакъв текст с линк в онлайн пространството.

Идея трябва.

Някакъв дълбок замисъл.

Защото не е само създаване на онлайн съдържание, а подкрепа на маркетинговата стратегия на бизнеса.

Или често започване на такава – ако досега сте се занимавали прост с „линкче там, линкче тук, защо се правят въобще не знам“.

Обаче ефективният онлайн маркетинг се прави със знание. И с разбиране.

А те започват, щом поставите правилните карти на правилната маса…

Копирайтинг и онлайн репутация

Влезте в истинската игра на онлайн репутацията

И да знаете – в повечето казуси изобщо не става дума за игра. На практика истинският копирайтър не се увлича в игри на думи.

Истинският копирайтър се занимава с бизнес. Ако имате късмет да го откриете – и с Вашия онлайн бизнес.

Това ще рече, че се фокусира върху сериозната онлайн репутация при изпълнение на копирайтинг услугите си. Не само с „линкче тук, линкче там, а после… срам?“

За да не се срамува никой, копирайтърът подхожда професионално като:

  • Дава ви насоки за оптималните условия, които си струва да договорите с медията – като начини на поставяне на акценти, категория за публикуване в сайта, условия за линкване.
  • Консултира ви за качеството на медията, с оглед другото общото й съдържание.
  • Дава ви обратна връзка за потенциалния ефект от публикуване на съответната статия в съответната медия.

А нещо по отношение на самия текст за избраната онлайн медия?

Копирайтърът се грижи да подчертаете природата на бизнеса си

Нали за това сте се захванали с онлайн репутацията си?

Да покажете на клиентите кои сте, какво можете, какъв смисъл влагате в работата си.

Сериозният копирайтър ви оформя пътека до точния израз на тези неща. Той не мисли просто за ключови думи и налинкване, а за подчертаването на Вашия характер.

И в крайна сметка за демонстрирането на Вашата истина, чрез една ефектна онлайн публикация.

А това изисква настройка към Вашето усещане за добър бизнес.

Такава настройка е нещо много специфично и се изгражда с години практика в бизнеса с копирайтинг услуги. Най-добре се познават професионалистите по текстовете и по отношението им.

 4 са базовите ефекта, които трябва да постигне една статия публикувана в медиен сайт:

  •  да подчертае връзката между темата на бизнеса и актуална ситуация
  •  да намери хитри препратки и метафори, оцветяващи тази връзка и влизащи в тон с посоката на медията
  • да оформи ясно послание в контекста на съответния медиен сайт
  • да предвиди и да ви консултира за удачните за Вашия онлайн бизнес линкове

Към този пакет понякога се включва и обща консултация за основните моменти в преговорите с медията.

Е това е истинска подкрепа за развитие на онлайн репутацията на бизнеса. Най-малкото трябва да получите адекватна консултация за възможното във вашия случай. „Оптимизирани за Google“ текстове вече много хора се заеха да пишат.

Обаче играта на онлайн репутацията се печели не просто от смелите, а от подготвените. Защото само те застават до Вас истински.