Как ще подходи един копирайтър към оптимизацията на продуктовите страници?

By in
697
Как ще подходи един копирайтър към оптимизацията на продуктовите страници?

Описанията на продукти и услуги в уебсайтовете цели повече онлайн продажби, отколкото каквото и да било.

Това е ясно.

Но как точно се постига тази цел?

Тук вече нещата се усложняват.

При всички случаи продуктовите страници трябва да се оптимизират. Трябва да привличат таргетиран трафик онлайн потребители.

Да привличат тези хора, ровещи из Интернет, които наистина се интересуват от предлаганите продукти и услуги.

Именно тук се намесва копирайтърът. Той трябва да изгради свързана стратегия около характерните фирмени послания и конкурентни предимства.

Копирайтърът трябва да изгради специфична Авторска стратегия.

Тя е в основата на маркетинга и оптимизацията на продуктовите страници.

Авторската стратегия въплъщава много техни характеристики, например:

  • Избран рекламен стил, характерен Tone of voice
  • Предварително уточнени акценти, спрямо конкурентните предимства на продуктите
  • Уточнен дизайн на продуктовите страници, който да подчертава акцентите
  • Обмислени призиви за действие, спрямо пазара, обещаваните ефекти и фирмената политика

Тези и още много съображения трябва да бъдат предварително заложени в стратегията за описанията. А самата стратегия ще ориентира копирайтъра за подходящите методи за оптимизация, чрез блог статии и прецизно обмислени линкове.

Блог статиите трябва да:

  • утвърждават и развиват характерния рекламен стил
  • популяризират и ориентират критериите за потребителски избор
  • изясняват детайли за оптимално изживяване с продуктите и услугите
  • отговарят на въпроси, тактично създавайки послания

Разбира се, това са само общите изисквания към описанията. Има още много копирайтърски трикове, които ще им придадат пробивна сила. Важното е да запомните, че трябва да търсите копирайтър с цялостен бизнес подход към стратегията за развитие на сайта.

А такъв подход най-ярко блести в открояващите се връзки с блога и изобщо с цялото онлайн съдържание.

Добрият копирайтър набляга на връзките, защото помни, че увереното действие стъпва на мащаб, който може да бъде осмислен дълбоко и вдъхновява истински.

Е това е обмислен подход към оптимизацията на продуктовите страници.

Е това е… стратегическо.