Категорично за дължината на текста

By in
1306

Дължината на текста е обект на разпалени дискусии. Почти всеки се изказва. Но често изказванията са просто…

Изразяване на лично мнение и личен вкус.

Обаче има обективни измерители за дължината на един текст – особено комерсиален.

Сред ключовите са: 

  • Включва ли текстът всички важни характеристики /на продукта, услугата, темата/ и всички водещи ползи, които биха стимулирали конкретния читател да предприеме конкретно действие? 
  • Оборва ли текстът всички сериозни възражения и справя ли се с водещите колебания на читателя? 
  • Призовава ли достатъчно ясно и мощно текстът към възприемане на конкретно отношение и конкретно поведение?

Ако един текст не постига в задоволителна степен тези цели, той е твърде къс. А ако ги постига и продължава да засипва читателя с информация и послания – твърде дълъг.

Това е! Категорично становище за дължината на текста!

И  не се подлъгвайте. На пръв поглед преценката изглежда лесна. Даже може да помислите, че е твърде лесна, за да е работеща. Но в действителност…

Тази преценка е сложна. Изисква се специална настройка към писането на текстове, богат копирайтинг инструментариум и подходящ замисъл, спрямо темата и целите.

Сложно е! Нужни са проучвания, писателски умения и копирайтърски усет. Умелите копирайтъри обаче ги имат. Доверете им се и поръчайте копирайтинг услуги за текстовете на Вашите сайтове.

Дължината им ще е точната!