Кой елемент на описанията показва сериозен подход и се забелязва лесно?

By in
1348
Кой елемент на описанията показва сериозен подход и се забелязва лесно?

Освен за ясен фокус и атрактивен дизайн, има и други набиващи се от пръв поглед елементи, за които може да следите в описанията на продукти. А ако откроите повече смислени елементи, ще знаете, че копирайтърът е работил сериозно и стратегически.

Всъщност и сполучливо подбраният и изграден фокус на рекламните текстове за продукти, и креативната копирайтинг стратегия, с която те са създадени, по естествен път водят към другите елементи.

Защото изяснените стратегия и фокус създават добра писателска почва, от която да никнат други достойнства на текстовете.

Един от тези набиващи се елементи е разказването на увлекателна история.

Ако копирайтърът поне е опитал да изгради история около продукта или услугата, трябва да забележите най-малко:

  • Структурирано поднесен текст, в който си личат общата концепция и връзките между елементите – вместо скупчване на всичко, звучащо атрактивно
  • Последователност в посланията с идея за надграждане – трябва да е очевидно, че текстът води нанякъде, към предварително подбран извод и че натрупва представи, внушения, идеи
  • Подзаглавия, които разказват още при сканиране на текста и сякаш си подават щафетата – вместо просто да маркират началото на новата мисъл

 

За да се получат тези ефекти, копирайтърът трябва предварително да обмисли текста. Да подходи стратегически към задачата, като проучи повече продукта/услугата, изгради концепция, разпише ценни писателски идеи, създаде необходимите връзки. Иначе не може да изгради интересна последователност, да сътвори акценти и, в резултат на всичко, да разкаже увлекателна история.

По тази причина именно историята често може да е сигнал за сериозно маркетингово отношение към едно продуктово описание.

Поръчайте ни описания на продукти и услуги и ще създадем истории, които рисуват характери.