Обърнете пирамидата – сложете искряща корона на текста

By in
845
Обърнете пирамидата – сложете искряща корона на текста

Концепцията за обърнатата пирамида е стара концепция в писането на текст. Тя става все по-актуална, защото тенденцията е текстовете все по-бързо да ориентират читателя  относно темата.

Обърнатата пирамида е текстова структура, при която най-важното се поставя в началото. Така се маркира текста, а впоследствие темата се разплита, чрез споменаване на ключовите детайли.

Обърнатата пирамида има важно значение в копирайтинга. Тя играе важна роля в SEO копирайтинга и мотивира копирайтърът да говори по същество, да стига бързо до същността, като по естествен път поставя и ключовите думи и изрази в началото на текста.

Колкото и да е стара тази фундаментална копирайтинг концепция, все още много пишещи я пропускат. В Интернет пространството ще срещнете много блог публикации с дълги интродукции и засукани заглавия,  от които ти се отщява да четеш.

Да, много хора все още са подвластни на учебникарското изискване за писане на дълги, разточителни уводи. И когато това се комбинира с писане на мъгляви, абстрактни и прекалено поетични заглавия на статиите, текстовете стават доста непригодни за Интернет.

Забравете част от учените в училище правила за писане на текстове. Дългите въведения не са на почит в професията Копирайтинг. Обърнете пирамидата! Поставете най-важните идеи и най-значимите облаги в самото начало – дори се постарайте да ги сложите в заглавието. Колкото по-бързо, по-директно и по-конкретно започнете, толкова по-ефективен текст ще създадете. Ние, българите, имаме много подходяща приказка, която описва този фундаментален копирайтинг принцип: Право куме в очи.

 

Концепцията за обърнатата пирамида създава позитивен психологически ефект и за читателя, и за писателя.

Щом читателят разбере най-важното в самото начало, за него е по-лесно да се ориентира в темата. Последната вече е получила ясен маркер в съзнанието му. Така всичко се завърта около прочетеното в началото и посланията са много по-отчетливи. Ако има дълъг и мъгляв увод, читателят усеща текста някак разбъркан. С други думи, концепцията за обърнатата пирамида прави текста по-строен и го превръща в ракета-носител на важно послание

За писателя, от друга страна,  е много удобно да постави главните си мисли в началото на текста и да маркира темата в главата си, преди да се заеме с уточняването на нещата. Има хора, които срещат големи затруднения именно със започването. Те си мислят, че трябва да кажат някакви много мъдри неща, преди да навлязат в същината. Смятат, че така текстът ще е по-интелектуален и по-литературно издържан. Това в повечето случаи е грешка и то не само, поради посоченото по-горе. Просто тази класическа литературна форма отваря вратата към разтеглянето на локуми и създава опасност пишещият да се загуби, сред собствените си размисли, да изгуби нишката на текста.

Щом изпишете най-важното в самото начало, мозъкът Ви подрежда текста по-лесно, защото разбирате по-ясно какво в действителност мислите. Звучи малко странно, но едно от най важните неща в писането на текст е да си изясните какво наистина Ви се върти в главата. Така още след първите няколко изречения, ще започнете да пресъздавате на екрана това, което е в главата Ви и то по-подредено и по-изчистено.

Забележете текстовете на хора, които често пишат – блогъри, журналисти, копирайтъри. Обикновено тези текстове Ви вкарват веднага в темата, а след това доизясняват нещата и добавят размисли. Забележете и колко мъгляви и някак вродено скучни са текстове, които в началото Ви занимават с дълга предистория или с някакви философски, абстрактни идеи. Главната разлика е, че в първите обикновено се зачитате повече, нали? Друга ключова разлика е, че се ориентирате по-лесно в темата, защото не се лутате толкова сред някакви отвлечени размишления.

 

Наистина, ако искате и други хора, освен Ваши близки и познати, да се задълбочат в текстовете Ви, слагайте ключовите идеи, маркерите на темата в началото – сложете искряща корона на текста.