От какво се насочва схващането за „цена за seo копирайтинг услуги“

By in
376
От какво се насочва схващането за „цена за seo копирайтинг услуги“

В Google Search Console често получаваме данни за търсения с този ключов израз. Хората много държат да получат точна „цена за seo копирайтинг услуги за бизнес сайт“.

Е…

Като има търсене… има и предлагане.

Онлайн е пълно с оферти от така наречените seo копирайтъри. И цени всякакви. 2, 3, 5 лева на 100 думи… Пазарно разнообразие. Защо точно на 100 думи, обяснения много, повечето от които се свеждат до „ми то така е прието просто“

Ами като е толкова просто… отприемете го де.

Както и да е. Авторско не се вълнуваме толкова от това, което приема гилдията. Много по-важно ни е какво цени клиента – собственикът на онлайн бизнес, който иска да му свършим работа. А именно:

  • Да му измислим точните послания за сайта – тоест тези, които привличат точните онлайн потребители по точните поводи
  • Да оформим интересен комплект от материали, стъпващ на избраните послания
  • Да предвидим адекватни линкове, чрез които онлайн потребителя с лекота да огледа различни страни от съдържанието на сайта, за да направи цялостна преценка
  • Да планираме смислени призиви към действие, за да превърнем посещенията в сайта в онлайн продажби – някои IT ориентирани биха използвали за това израза „конвертираме в онлайн продажби, но на нас той ни е твърде роботски
  • Да натрупваме послания, внушения, информация, потребителски впечатления така, че онлайн бизнесът да добие свой почерк – ама човешки почерк, а не роботски.

Защото истински ценното е винаги от хората за хората.

Така, в този ред на мисли цената е нещо много различно от сбор на усилия, на ключови думи, на думи изобщо, на линкове, даже на материали.

Цената е израз на оценката за цялостен пакет ефекти…

Това… как се измерва?

Ми не се.

Не можеш да измериш оценката. Няма един константен елемент, който изразява човешкото възприемане за полезността на нещата и спрямо който количествено да се образуват пропорции на удовлетворение.

Какъв е например общият константен елемент в оценката на едно кресло и една пица? Можем ли да пресметнем някакво количествено съотношение между полезностите на двете блага. Може ли например да кажем, че 73 пици СА РАВНИ на 1 кресло? В какъв смисъл са равни?

Още повече…

Можем ли да смесваме механично полезностите на благата? Например да приемем, че, ако едно кресло струва 700 лева, а една пица – 10.99 лева, срещу 710.99 лева може да си купим някакво Пицокресло със собствена ценност???

Естествено, че не.

Срещу сумираните пари може да получим комбинирано удоволствие, което обаче не е количествено измеримо и механично изводимо от оценката на двете блага.

И не е, защото ние не сме роботи.

Не боравим с някакъв общ и механично изведен Елемент полезност, който се натрупва у всеки в точно изчислими пропорции.

Няма такъв процес в човешкия свят. Затова и опитите за математизиране на икономическото изчисление от страна на държави и централни банки са нелепи, комични и, за жалост, в крайна сметка трагични.

Но да не се отплесваме в разсъждения за икономиката. Ключовото тук е, че  схващането, че цената на seo копирайтинг услуги, взета като някакъв механичен сбор от ключови думи, линкове, блог статии и публикации в авторитетни онлайн платформи не е адекватно.

Цената, давана от един наистина професионален копирайтър, никога не е просто сбор от неща. Да, финалното ценообразуване на копирайтинг услугите включва събиране на числа.

Но това събиране не е в есенцията на цената.

Какво тогава е в есенцията на всяка цена на професионални копирайтинг услуги?

Оценката.

И по-точно – оценката на специалния начин, по който ще спечелите от сайта си, от онлайн магазина си и от блога си.

Тази оценка не е строга количествена категория. Не е, защото за успех онлайн копирайтингът трябва днес да събира механично,  а да комбинира елементи.

Например:

  • Няма да увеличите кой знае колко вероятността да реализирате онлайн продажби, ако просто публикувате на сайта си рекламно описание, обещаващо „невероятно количество ползи“. Трябва Ви рекламно описание, разкриващо характера на продукта пред точните онлайн потребители.
  • Няма да натрупате репутация, ако просто качите на сайта си текст тип „За нас“, който изброява качествата на компанията. Трябва Ви специална рекламна концепция за онлайн бизнеса, която ефектно аргументира тезата, че компанията е най-ефективният избор за клиента в конкретната ситуация.

 Имат ли посочените позитивни ефекти чисто количествено изражение? Естествено, че не. Нето един от клиентите Ви не брои някакви единици удовлетворение от срещата с Вас. Брои си единствено парите, които му/й искате, в контекста на оценката доколко ще сте от полза.

По тази причина чисто количественото планиране в икономиката, в бизнеса винаги води до грешки.

Често фатални.

Още повече: Развитието на Google все повече подчинява класирането на оценката на потребителите. Вече нямат толкова значение отделните бройки ключови думи и изрази.

Всичко това означава, че изразът „цена на seo копирайтинг услуги“ все повече се изпразва от съдържание. Точно както и изразът „Създаване на онлайн съдържание“.

Интересува Ви повече цената срещу конкретен обещаван ефект, който смятате за ценен. И този ефект е плод на истински креативен копирайтинг, а не просто на някакъв почти роботизиран „seo копирайтинг“. Да, ключовите думи и изрази продължават да са важни, но вече в много по-богат контекст.

Следователно: Какво означава някой да набляга на „цена за seo копирайтинг услуги“?

Твърде вероятно означава, че се сблъсквате с некомпетентност и опит за лесно изкарване на пари с „онлайн съдържание“.

Ориентирайте се към копирайтинг експерти, които работят с рекламни концепции.

А фактът, че в Google Search Console и в Google Keyword Planer има сериозно количество импресии и търсения, свързани с „seo копирайтинг за seo текстове за сайт“ означава, че много от Вас не са ориентирани.

И може да бъдат подведени.

Ще действаме ли градивно за представянето на Вашия бизнес или?