Писане със стил

By in
1909
Писане със стил

Всеки си има свой стил на писане. Той е уникален и съдържа много елементи, които са съчетани по специфичен за автора начин.

Все пак, за копирайтърите е важно да владеят различни стилове на писане и да могат да преминава от един стил в друг, в зависимост от групата читатели, контекста, обекта на описание, основните послания.

Затова е полезно да се познават разнообразни писателски стилове и да се преценява кой от тях кога е адекватно да се използва. Ще бъде по-лесно да правите това, ако познавате базовите стилове на писане:

  • Фактологичен стил – базиран е на изнасянето на специфични факти, данни, експертни мнения. Подходящ е за описания на високотехнологични продукти, финансови продукти, бизнес оферти. Използва се, когато обектът е по-специфичен, тонът трябва да внушава експертност, а потребителите са представители на специализирана общност и са практически ориентирани.
  • Фантасмагоричен стил – целта е читателят да бъде пренесен в друг свят. В света на сбъднатите мечти! Фантасмагоричният стил на писане залага на образност, описателност, ярко представяне на позитивни перспективи. Разчита се, че самите обекти, за които се пише, са достатъчно атрактивни сами по себе си и създават привлекателна атмосфера – която може да бъде подсилена с прилагателни, възклицания, описания на състояния… Често този стил на писане се прилага за представяне на дестинации, екскурзии пътешествия – въобще в туризма. Като цяло, можете да заложите на него, когато основният ви стимул идва от представяне на вълнуващо преживяване.
  • Емоционален стил – според някои копирайтъри и рекламисти, това е най-успешният стил на писане. Особено в уеб пространството, където трябва за секунди да грабнеш читателя и да го призовеш към действие. Както личи от името му, емоционалният стил на писане се прицелва директно в чувствата, поривите, страстта, желанията. Главната му цел е да развълнува читателя, като докосне чувствителна струна в душата му. За постигане на тази цел, копирайтърът използва апели за удоволствие, страст, радост, страх, гняв, опитва се да провокира интимни настроения като привързаност, любов, грижовност, да вдъхнови, представяйки посланията като кауза. Използват се повече прилагателни, възклицания, оценъчни съждения.

 

И сега най-важното при избор на стил на писане…

Какъвто и стил да ви допада, имайте предвид 2 неща:

  1. Почти винаги добрият текст е комбинация от стилове 
  1. За да постигнете успех, трябва да съобразите стила на писане с аудиторията, контекста и темата.

 

Чисто техническото придържане към един стил на писане обикновено влошава резултатите. Всички копирайтъри трябва да умеят да пишат в различни стилове, според целта и контекста, както и да смесват стиловете.

Ако се упражнявате редовно да правите това, освен че ще се научите да създавате разнообразни текстове за разнообразни клиенти, ще създадете и свой собствен, уникален копирайтърски стил.

А винаги си струва да пишете със стил. Защото точният стил създава връзка!