Подзаглавията, които разказват история

By in
740

Учудващо малко пишещи използват подзаглавия в материалите си. А често, когато все пак го правят, по-скоро целят просто да раздробят твърде дългия текст. Тоест прилагат подзаглавията самоцелно.

Това е жалко, защото подзаглавията са мощно средство в копирайтинга. Те улесняват четенето, водят мисълта на читателя, поставят акценти и скрепяват посланията в текста.

Затова определено си струва да имате подход към подзаглавията.

 

Какъв подход е удачен?

Прагматичен. Приемайте подзаглавията като инструмент, с който да се доближите до целта на текста. На първо място това изисква да си поставите ясна копирайтинг цел, от която да изведете писателската си стратегия.

След това, обмислете подзаглавията. Всяко подзаглавие трябва да Ви доближава до целта. За да стане това, освен да сте наясно със съдържанието на вашата копирайтинг цел,  трябва да се съобразите с природата на подзаглавията. Какво носят те на читателя? Защо въобще се използват? Как точно могат да подобрят Вашия текст?

Ако подходите чисто прагматично – както трябва да подходите – ще прозрете, че работещите подзаглавия:

  • ориентират читателя – това означава, че  всяко подзаглавие трябва да изяснява на читателя  какво следва, да му дава жокер, преди да е продължил нататък. На практика, това за Вас се превръща в изискване да не бъдете остроумни, поетични, закачливи, а да допринасяте за яснотата на текста. Да ориентирате читателя. Полезно е да си представите, че по-късно читателят се връща към някоя част от текста Ви. Как ще я намери по-лесно и по-бързо? Кое ще му подскаже, че е на точното място?
  • засилват читателя – олекотявайки четенето. Това става, чрез раздразване на любопитството. То би провокирало човек да продължава да чете. А това е едно от най-важните условия за качествено въздействие на текста. Затова недейте с подзаглавията само да маркирате някаква част от съдържанието. Постарайте се да ги измислите така, че да будят желание за зачитане. Какво би накарало читателя да продължи нататък?
  • предават главното в историята – и съблазняват с него очите, които просто се плъзгат по текста. Това изисква да създадете логична подредба и свързаност между подзаглавията. Постигнали сте го, ако всяко подзаглавие продължава и/ли допълва казаното, преди него. Също така, ако самите подзаглавия са свързани помежду си – продължават някаква история, довършват някакви мисли, обогатяват и конкретизират някакви послания и внушения. Проверете дали е така, като отделите само подзаглавията на Вашия текст в нов уърдов файл. Става ли Ви ясно – поне горе-долу – за какво става въпрос в статията? Разбирате ли какви са облагите от прочитането на текста? А каква е неговата структура? Как са подредени данните, тезите, аргументите, доказателствата, предложенията и посланията?

Генералният ни съвет е наистина да обмисляте подзаглавията си и да подхождате към тях като към инструменти, чрез които по-добре да разкажете историята си. Инструменти за подобряване на читателското преживяване и постигане на копирайтинг целта.