Право куме в очи... за писането на статии  

By in
985
Право куме в очи... за писането на статии  

Как се пише статия? Този въпрос звучи едновременно банално и съвсем логично. На него някои автори на статии ще се изкушат да отговорят с нещо такова:

“  Ами, писането на статии е доста сложно и отговорно занимание. Нужни са опит, писателски умения, подготовка. Сложна и отговорна работа.”

“Добрата статия е резултат от много труд и творчество.”

“Трябва да имате усет към писането и добра идея.”

Тези неща нищо не казват на писането на статии. Защото създаването на качествена статия е много повече стратегия, следване на писателска логика и изпълнение на конкретни писателски тактики, отколкото артистично умение

. И на въпроса “Как се пише статия?” не може да се отговори общо, кратко и лаконично.

Този текст също няма да даде категоричен общ отговор. Защото за писането на сполучливи статии се изисква да имате опит и да преценявате в кои случаи коя писателска тактика е най-удачна. Но за да не влизаме и ние в тона на общите приказки, ще Ви дадем някои конкретни насоки:

 • Проучете аудиторията. Това е особено важно, когато ще пишете комерсиална статия. Разберете как аудиторията се изразява, от какво се вълнува, какво отношение по конкретната тема има…
 • Обмислете внимателно какво точно искате аудиторията ДА НАПРАВИ, след като прочете Вашата статия. Най-малкото, трябва да си изградите детайлна представа за отношението, което искате да вдъхнете на читателя със статията. Това ще Ви ориентира за подходящия призив – който пък е пипера на статията.
 • Проучете темата на бъдещата статия и вземете отношение. Прочетете няколко други статии по темата, разучете различни мнения, открийте повтарящите се елементи, запознайте се с вече използваните аргументи и възражения, обмислете детайлно Вашите цели, становища и информираност… Общо взето, влезте в темата на бъдещата си статия и дори си представете, че сте страна в дискусия. Информираността и ярката позиция са образуват запалителната течност на една блог статия – особено ако е на щекотлива тема.
 • Изберете конкретен ъгъл на писане на статията – конкретна отправна точка. Това означава да прецените какъв ще е характерът на статията, лицето на съдържанието й – ще изказвате мнение, ще информирате, ще давате съвети, ще провокирате, ще търсите подкрепа, ще демонстрирате…
 • Когато сглобите резултатите от горните 3 мисловни операции, ще се роди писателската идея. Която трябва да ДЕТАЙЛИЗИРАТЕ. Тоест да я разбиете на съставните и части и да придобиете ясна представа за съдържанието на бъдещата статия.
 • Време е да генерирате конкретни писателски идеи. На този етап трябва да знаете кое кога ще споменете и как, как ще започнете, ще има ли подзаглавия, кои аса първостепенните и кои са второстепенните факти послания и аргументи. Полезна техника на този етап е да си записвате всички сполучливи писателски идеи, за да ги реализирате по-лесно, щом му дойде времето. Тук е и времето да решите кога ще отговорите на въпросите какво, кой, къде, кога, защо и с какъв резултат.
 • Започвате да пишете статията. Напишете първия абзаци, като се постарайте в него да споменете главната тема, да включите основните ключови думи и изрази, да изкажете теза. Много добър подход за началото на статията е да разгърнете читателя и да направите така, че той да се “гмурне” в темата и настроението. След това разгърнете мисълта си в следващите абзаци. 
 • Внимателно обмисляйте кога и какви текстови инструменти ще ползвате – булети, цифри, тирета, подзаглавия, откъснати фрази, болд, курсив, подчертаване, главни букви…
 • Решете как точно да изложите аргументите, второстепенните послания и интересните детайли. Решете кога да ползвате индуктивна и кога дедуктивна логика, кога да сте по-обстоятелствен и кога по-лаконичен, кога е време за изводи и послание и кога за изнасяне на конкретни факти.
 • Постоянно мислете за интереса на читателя. Всячески го карайте да продължава да чете! Това е един от главните ключове за успех на всяка статия!
 • Паралелно с горното и особено в края на статията, трябва да измислите подходящи призиви към действие (Call to action). При създаването им, се старайте съдържанието да е конкретно, а езикът – разбираем, точен, леко четим…
 • От цялото съдържание, изведете заключението на статията. То трябва да е обобщаващо, изясняващо, наситено с ярки послание и стимулиращо едновременно. Ако статията има за цел да защити Вашето лично мнение по дадена тема, наблегнете на яркото послание и го вържете за посланията в началото на статията. Ако цели да предизвика конкретно отношение и предприемане на конкретно поведение, заключението трябва да е като прелюдия към действие – трябва да внушите нас читателя, че е добра идея да бъде последователен и, ако му е харесала статията, да продължи характера и каузата й с конкретно действие и възприемане на определен тип поведение за в бъдеще.

В цялата статия, използвайте директен език. Хората реагират най-добре на директно обръщение. Няма смисъл от каламбури, абстрактно бръщолевене и разточително поучаване. Една статия трябва да е основана на реалността и да посочва пътя към подобряването й. Или поне към изясняването й. Затова, преди всичко, бъдете…

Ярки, ясни и конкретни! Още от началото на статията до нейния край се водете от сентенцията:

Право куме в очи! 

 

P. S.

Разбира се, не е задължително да минавате през всички тези фази на писане на статия в строга последователност. Много от тях са свързани с мисловни операции и е естествено да се застъпват и да разменят местата си. Важното, което трябва да запомните, е, че обикновено създаването на сполучлива статия зависи от това, доколко сте усърдни в изпълнението им. Което с прости думи изисква…

Да си напишете домашното!

Щяхме да забравим, ако имате корпоративен блог, който редовно трябва да се освежава, поръчайте ни тематични статии. Ще ги пишем с професионален подход, лично отношение към успеха на блога Ви и много ентусиазъм.