Светлото бъдеще на читателя

By in
722
Светлото бъдеще на читателя

Замисляте ли се какво е поведението на читателя, след като прочете Вашата статия?

Всъщност основният ефект от добре написаната статия се разгръща, след като тя бъде прочетена. Такова отношение към писането може да се нарече прагматичен копирайтинг.

Идеята не е просто да впечатлите читателя, а да го стимулирате да възприеме някакво поведение, нали? Щом е така, всъщност трябва да се фокусирате върху случващото се не по време, а след четенето. Задайте се някои въпроси, като например:

  • Какво точно искам читателят да направи, след като се откъсне от статията? 
  • Какви решения трябва да вземе и вследствие на какви размишления и емоции? 
  • Какви са естествените и най-интензивни стимули за желаните действия? 
  • Пред какви предизвикателства е изправен читателят? В каква ситуация се намира? 
  • Защо трябва да предприеме действията, които му препоръчвам? 
  • Какво усещане предизвикват съответните действия? 
  • Какъв тип енергия изискват? 
  • Как читателят ще осмисля и управлява тези действия? 
  • Какъв е характерът на удовлетворението от тези действия?

Напишете статията така, все едно очаквате, че читателят ще я ползва като напътствие. Нека тя е насочена към светлото бъдеще, до което читателят МОЖЕ ЛЕСНО И БЪРЗО ДА ДОСТИГНЕ..

Когато удовлетворението е постигнато, проблемите – решени, а читателят – успял.