Съгласието на читателите!

By in
911
Съгласието на читателите!

Копирайтърът Дрейтън Бърд набляга на ефекта на кимането, при създаването на текстове – особено продаващи текстове:

“Прегледайте текста си и разберете колко пъти читателят ще кимне в съгласие” – съветва той.

В значимостта на тази практика ни убеждава и британският журналист Малкълм Гладуел – автор на книгите “Повратната точка” и “Изключителните” , които Ви съветваме да прочетете. Гладуел посочва, че

“за да бъдеш силна и убедителна личност, едно от необходимите условия е да можеш да въвличаш останалите в своя ритъм и да диктуваш условията на взаимодействието.”

Оттук той задълбава в начините на комуникация с публиката, които постигат това нейно въвличане. И стига отново до идеята, че, за да въвлечеш публиката, е много важно тя да те разбира, да следва твоя ритъм с желание и да се съгласява с твоите тези, логика, изнасяни факти, аргументи и заключения.

Друг гуру на бизнеса – Елиаху Голдрад – стига до подобни изводи. В неговата книга “Не е въпрос на късмет” мениджърът – който е и главен герой на романа – изготвя основното си предложение към клиентите, подчертавайки на изводи, с които знае, че те ще се съгласят. Конкретно, започва презентациите си с детайлно описание на ситуацията, в която се намират клиентите и на проблемите, които те срещат. Така разчупва първоначалното отдръпване и скептицизма, които са като стена пред всяка бизнес комуникация.

И в тази връзка, когато създавате текстове, за да рекламирате бизнеса си, често е подходящо да: 

  • започнете с нещо, с което читателите ще се съгласят 
  • покажете още в началото, че разбирате основните проблеми, нужди, съмнения и желания на читателя 
  • разгърнете логиката на тяхната реалност 
  • покажете как естествено логиката върви към решението, което предлагате 
  • представите убедителни аргументи 
  • призовете към действие

Това е една доста мощна последователност от стъпки за създаване на убеждаваща статия. И забележете, не е задължително да е търговска статия

Тази последователност работи в най-различни случаи, когато искате да убедите някого в тезата си. Например можете да я използвате в личния си блог, за да защитите виждането си по даден щекотлив въпрос. Подходяща е и в доста случаи в директен разговор.

Копирайтърите в Авторско могат и обичат да прилагат тази писателска техника. Затова, възползвайте се от нашия копирайтинг и…

Получете съгласието на читателите!