Управление на копирайтинг процеса

By in
692
Управление на копирайтинг процеса

Копирайтингът е процес. И като всеки процес, трябва да се управлява така, че протичането му да съответства на целта – на копирайтинг целта.

Така че, първо се определя копирайтинг целта. За всеки текст, тази цел трябва да се трансформира в конкретна копирайтинг задача. Колкото по-конкретна е копирайтинг задачата, толкова по-ясен е процесът Копирайтинг. Много е важно задачата да има както съдържателно, така и времево изражение. Само така ще може тя да води към единствения значим в копирайтинга резултат – ефективен текст.

След това започва създаването на съдържанието – същинския копирайтинг. Тук няма да разглеждаме специфични модели и техники за писане на текст, а технологичното протичане на изпълнението на писателския ангажимент. След целта, трябва да си изясним технологията на работа. Това, което трябва да помним, е, че единствената стойностна технология е тази, която води до постигане на копирайтинг целта – готовия и/или публикуван текст. Имаме 4 стандартни фази, през които минава всеки копирайтинг процес:

  •  Проучване и влизане в темата – тук може да е трудно и дори досадно, затова трябва да се въоръжим с енергия, ентусиазъм и ВРЕМЕ 
  • Творчество – това е фазата на превръщане на натрупаната информация в концепция и раждане на идея за текст, която в доста случаи съвпада с или поне прелива във фазата на същински копирайтинг
  •  Същински копирайтинг – в тази фаза прилагаме копирайтинг уменията си и написваме текста. Ако погледнем нещата от гледна точка на целия копирайтинг процес, това е най-пълният подпроцес, тук създаваме най много добавена стойност. Ако сме опитни копирайтъри, тази фаза често е и доста бърза
  •  Редактиране и пренаписване на текста – в тази фаза също трябва да разчитаме на време. За да преминем успешно през нея, в доста случаи трябва да се откъснем от текста, а след това да вникнем в него като читател. Разбира се нужно е и време да маркираме и изчистим недостатъците на текста. И не става дума единствено за поправяне на неволно допуснати грешки, а и за СТИЛОВО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ТЕКСТА. Добре е да планираме предварително тази фаза, защото отнема време и енергия, а е с полудобавена стойност от гледна точка на копирайтинг целта. Но пък е важна за една по-генерална цел – изграждането на ценни взаимоотношения и добра репутация

Следва предаването на готовия текст, което, заради съвременните начини на комуникация, става почти мигновено и не заслужава названието Фаза. Трябва обаче да направим едно уточнение – по-горе дефинирахме копирайтинг целта като готов /и предаден/ текст. Но ако формулировката на целта включва и получаването на парите, което в действителност е основната идея на професионалните копирайтинг занимания, тогава трябва да включим и времето на паричния превод в дължината на целия процес.

Като имаме предвид тези фази, можем да планираме по-ефективно работата си и да поемаме по-отговорно различни ангажименти за копирайтинг. Добре е предварително да знаем кои етапи ще протичат най-бавно, за да разпределим ангажираността си спрямо тях. Например ако темата ни е по-далечна, е ясно, че проучването /а и творчеството/ ще отнеме повече време. Тогава можем да направим например 4 неща:

 

  • Да се договорим за повече време – тук може, ако сметнем, че не прекрачваме границата с нахалството, да договорим повече от необходимото, за да си осигурим резерв
  •  Да предупредим, че може да закъснеем
  •  Да започнем работа по-рано от обичайното
  •  Да работим приоритетно и изключително върху тази копирайтинг задача – да удължаваме работния си ден, да работим в необичайно време….

 

Разсейвания и резерв в копирайтинг процеса

За управлението на всеки копирайтинг процес, освен доброто познаване и пълноценното използване на горните 4 фази, е много важно коректното отчитане на разсейванията и резерва. Ключът към ефективност се крие в умелото съчетание между тях.

Разсейвания може да има /и е по-вероятно да има/ във всеки работен процес. Гладкото протичане на един процес се дължи по-скоро на малки разсейвания и на добро управление, отколкото на липса на каквито и да е разсейвания. Общо взето разсейвания има почти винаги и идеята е или да намалим тяхното влияние с компенсации, или да създадем буфери. В копирайтинга разсейвания могат да бъдат моменти, в които нe пишем, защото изниква нещо по-спешно, защото не сме във форма, защото имаме някакъв технически проблем и т.н. За такива ситуации трябва да можем да разчитаме или на по-висока копирайтинг ефективност, или на по-интензивна копирайтинг дейност, или на времеви буфер, заложен още в началото на договорката, или на възможност за отсрочка. С думи прости, разсейванията се борят с гъвкавост и План Б.

Резервът е времето, което вкарваме във фразата за всеки случай. Той е съдържанието на НАЧАЛНО ЗАЛОЖЕНИЯ времеви буфер. Резервът трябва да е разумно определен, така че да ни стигне и заедно с това да не ни направи тромави и оттам непривлекателни. Клиентът няма как да разбере колко голям времеви буфер сме заложили,  но просто да откаже да чака толкова за получаване на текст. В другата крайност отиваме, ако надскочим възможностите си за бърз копирайтинг и предадем в срок /или по-рано, с цел да се докажем/ калпав текст. И в двата случая копирайтинг целта не е постигната.

За да сме успешни, преди всичко трябва да познаваме много добре себе си и естеството на работата си. Само така ще управляваме успешно процесите, които я изпълват. Така че, за да управляваме успешно копирайтинг процеса трябва да познаваме и обичаме…..копирайтинга.

 

 

 

 

 

Leave a reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *