Ценността на блог статиите

By in
726
 Ценността на блог статиите

Блог статиите стават все по-ценно средство в маркетинга и журналистиката. Често е по-разумно и полезно да прочетете блог статия, написана от автор, който уважавате, отколкото да се потопите в океана от еднотипни текстове в новинарските медии.

Особено, ако темата е по-специфична.

И особено предвид факта, че днес огромен брой автори в журналистически медии просто копират и пренаписват съдържание, вече налично в медийното пространство.

Често една новина или стандартна журналистическа статия не могат да дадат тази дълбочина в разсъжденията, каквато може да даде прочитането на няколко блог статии.

Авторите на тези блог статии внасят нови нюанси в разсъжденията по темата, или вкарват същите нюанси в нова идейна среда. Или правят и двете едновременно, стимулирайки ви да смените перспективата.

Така често излиза, че умело написаната и публикувана статия в блог е доста по-ценно, интересно и ефикасно  средство както за поднасяне, така и за приемане на информация.

Мислите, че в стандартните медийни материали има повече обективност и безпристрастност? Може и така да е. Но какво от това?

Да, за по-елементарни информационни съобщения, те са рационалният избор. Просто прочитате някои факти и се ориентирате в темата. Но в човешкия свят важните философски идеи, идеите, които трайно променят поведението не са плод просто и само на хаотичното натрупване на факти.

Ключови са интерпретацията, подреждането, представянето, свързването на тези факти. Тъкмо те ориентират мисленето – а оттам и действията и поведението.

Затова все повече ще расте значимостта на блоговете, като начин да се ориентираш в дадена тема. Разбира се, трябва да имаш едно наум, че авторът на една блог статия не е безпристрастен, но всъщност това е напълно естествено за човека. Всеки човек мисли, пише, действа, общува…, воден от ценностни съждения, философия, идеология.

Впрочем журналистът, който създава журналистически материали – също. Та, и той е човек.

Така, в крайна сметка в журналистическите материали има голяма доза субективизъм. Дори в новините. Журналистът може и да подхожда обективно, отчитайки фактите коректно, но винаги неговите действия са предопределени от някакъв избор. А изборът – от някакви ценностни съждения, философия и субективни разбирания. Мислите си, че четете безпристрастни факти? Помислете за това:

  • Журналистът, който е субективно оценяващо същество, като всеки човек, подбира темите, преценява какво е важно, какво е интересно, какво е ценно да бъде съобщено и публикувано. 
  • Журналистът, който е субективно оценяващо същество, като всеки човек, преценява акцентите – кое от действителността да бъде водещо и съответно да се сложи на водещата страница в сайта и кое да бъде завряно някъде по-навътре

 

  • Журналистът, който е субективно оценяващо същество, като всеки човек, когато пише своя материал, преценява кои факти да постави в началото на текста, кои в края и кои в средата, смесени с коментари и цитати, допълнителна информация около разглеждания казус, исторически данни.

С това не казваме, че журналистите непременно манипулират. Казваме, че – особено за по-сложни явления в живота ни, за разсъждаването върху повече нюанси на дадена тема – всъщност е по-ценно да обмислиш субективни гледни точки, да навържеш различни аспекти, разсъждения и теми, да вникнеш в корените на някои оценъчни съждения, вместо просто да натрупаш серия от сухи факти.

Ценно е да постигнеш даден РАЗБИРАНЕ на нещата.

В житейски план светът около нас не е просто натрупване на обстоятелства и данни, които статистически да анализираш. Светът е процеси, промени, оценки, съчетания.

Светът на хората трябва да се разбира, неговата жизненост трябва да се разбира. Той не е обект само на сухо статистическо отчитане.

Разбирането ни създава писта, от която политат значимият анализ и големите идеи.

Затова всъщност качествените блогове са особено убедително средство в онлайн комуникацията. Ако успеете да изградите стойностен блог, ще увлечете кръг от фенове, на които може да разчитате.

Блог статиите също могат да дават – и трябва да дават – обективна информация. Но ако са написани с визия, те дават и нещо повече: посока, ориентация, страст.

И така привличат читатели и потенциални потребители към сайта.

Ето и някои цифри:

  • Компаниите, поддържащи фирмен блог могат да получат около и дори над 67 % повече клиенти, само заради този факт
  • Компаниите, чиито блог публикации са редовни и стойностни, могат да получат 97 % повече първични линкове към сайта си
  • Минимум 50 % от новия трафик към корпоративните сайтове се генерира от фирмени блогове или линкове от други блогове.

Поддържайте Вашия фирмен блог редовно и с мисъл, за да пожънете успех онлайн. Ако искате да Ви помогнем, поръчайте ни тематични статии, заявете Копирайтинг абонамент, или се възползвайте от предложението ни за блог публикации.