Какво най-общо трябва да e богатството в една статия, публикувана в медиен уебсайт?
By in

Какво най-общо трябва да e богатството в една статия, публикувана в медиен уебсайт?

Разбирате за какво става въпрос… Не е само до публикуване на някакъв текст с линк в онлайн пространството. Идея трябва. Някакъв дълбок замисъл. Защото не е само създаване на онлайн…