5 малки промени в текстовете на сайта Ви, които веднага ще ги направят по-жизнени

By in
1098

Писането на въздействащи рекламни текстове е сериозно умение. Това е търговско умение( умение да предизвикаш продажби с подходящите думи. С точните думи.

Всеки копирайтър трябва да трупа свой арсенал от писателски трикове, за да може да пише разнообразни рекламни текстове за разнообразни продукти и услуги и в разнообразни ситуации.

Само че невинаги имате опитен копирайтър под ръка, нали? И не във всеки миг можете да ровите за детайлни копирайтинг съвети, за да подобрите текстовете си. Доста често просто трябва да качите определено количество текстове на сайта си, за да тръгнат нещата.

Защото понякога „направи го лошо“ е по-добре от „изобщо нищо не прави“. Имате прясно създаден сайт, изграждате концепция за съдържанието му и трябва да завъртите ключа, да запалите мотора, да подадете газ, макар и по-плахо.

Ето защо някои конкретни копирайтинг практики, които може да усвоите и без да сте професионален копирайтър, са изключително ценни. А после, когато се убедите в мощта на точните думи, можете смело да се обвържете с професионални копирайтъри.

Накратко ви представяме 5 лесни промени във Вашите текстове, които веднага ще ги направят по-жизнени:

  • Зарежете страдателния залог – той отдалечава мисълта на читателя от съществените послания, прави текста тежък и понякога даже обърква. Например: Този нов смартфон е създаден в сътрудничество със световноизвестната компания за оптика Zeiss. – Това изречение може да се пренапише така: Nokia създаде този нов смартфон всътрудничество със световноизвестната компания за оптика Zeiss.– Друг пример: Ароматът с екзотични нотки на… е излъчван от новият парфюм… – може да се пренапише така:  Новият парфюм с есенция от… излъчва аромат с екзотични нотки на… – по този начин изказът става по-жизнен, насочен към благотворното действие на продукта и подчертаващ неговите достойнства. Разбира се, понякога и страдателният залог има своето място – например когато контекстът предполага наистина да подчертаете някакъв ефект, вместо източника му – и не бива тенденциозно да го пренебрегвате. Просто го избягвайте, когато можете.
  • Намалете прилагателните, а тези, които останат, прецизирайте – никак не е убедително да пишете предимно за „страхотни продукти“, „невероятни ефекти“, „поразителни резултати“. Освен че са твърде рекламни, тези изрази не събуждат никакви конкретни представи за характеристиките на продукта/услугата и обещаваните ефекти. Пишете искрено, заложете на факти, изградете реалистични обещания. Опитайте се да направите Вашето описание като разговор с приятел. Не се опитвате да баламосвате приятелите си, обсипвайки ги с прилагателни и абстрактни възклицания, нали?
  • Използвайте кратки и прости думи – след като напишете текста си, прегледайте го и махнете думи и изрази като „охарактеризирам“, „затвърждаващо“, „ние предлагаме  градивно партньорство, утвърждаващо устойчивостта в сектора на…“ – пишете човешки.
  • Опитайте да обърнете всички текстове на сайта се от „Ние сме и ви даваме“ на „Вие искате и получавате“. -говорете на клиентите си за техните нужди и интереси. Това важи и за презентационните текстова тип „За нас“ на сайта Ви. Осъзнавате ли, че тези текстове всъщност не са „За Вас“? За тях са! За клиентите Ви.
  • Форматирайте публикациите – странно е как много собственици на сайтове изобщо не обръщат внимание как изглеждат вече публикуваните текстове. А техният общ вид може да задържи посетителя на сайта или да го отблъсне, преди да се е запознал с предимствата на Вашата компания.

Това са 5 лесни промени в текстовете на сайта Ви, които ще ги направят по-жизнени и по-ефективни. Можете да ги реализирате веднага. А за да получите наистина ефектни публикации, свържете се с нас и ползвайте нашите писателски услуги.