7 параметъра в стратегията на копирайтъра, които издават нивото му

By in
1222
7 параметъра в стратегията на копирайтъра, които издават нивото му

Ако искате да напълните сайта си с качествени текстове, трябва да се научите да отсявате предложенията за копирайтинг. Естествено на първо място обикновено е цената за писане на текстове. Доста копирайтъри фрийлансъри, както и доста собственици на сайтове приемат за даденост, че цените трябва да са ниски, защото в сферата имало ожесточена конкуренция.

Това е грешка, от която може да си изпатите. Евтиният копирайтър – или прекалено отстъпчивият копирайтър – в никакъв случай няма да се напъва да пише качествени текстове за Вашия сайт. Както Вие отсявате, офертите за копирайтинг услуги, така и той отсява типовете клиенти.

И по-рентабилните клиенти винаги са с предимствокаквото и да Ви говорят за професионална бизнес етика. Тя разбира се е фактор, но влиза в съчетание с много други фактори – като степен на ангажираност, брой поръчки за копирайтинг, тип поръчки за копирайтинг, тип клиенти, нагласа за писане, отношение към тематиката…

Ако сте истински бизнесмен, знаете колко е важно сегментирането.

Е, ако и съответният копирайтър, с когото се каните да сключите сделка, е истински бизнесмен, също знае колко е важно сегментирането.

Следователно и той като Вас отсява клиентите. В тази връзка ето нашия съвет: Ако един копирайтър работи на твърде ниска цена – под 10 лева – и/или е твърде отстъпчив в преговорите си с Вас, имайте едно наум за степента на ангажираност, с която ще работи. Няма да е особено висока.

Но това не е всичко…

 

Бизнес стратегията 

Ако искате да намерите наистина добър копирайтър, с който да работите дългосрочно, ще трябва да се вгледате в бизнес стратегията, с която той се опитва да привлече клиенти. Не е логично да поверите работата по привличане на клиенти, чрез сайта си, на човек, който не може да привлече достатъчно и достатъчно рентабилни клиенти за себе си.

В този смисъл, какво очаквате от хора, които не развиват собствени сайтове за копирайтинг услуги, а разчитат на бизнес форуми??? Разбира се в такива форуми също може да попаднете на професионален копирайтър, но вероятността е по-малка. За да я увеличите поне частично – ако държите точно така да намерите човек за текстовете на сайта си – поне проверете дали въпросният копирайтър е сложил линк към своя сайт за копирайтинг услуги. Ако не е, подходете със съмнение. Но в общия случай професионалните копирайтъри използват други канали – най-вече собствени сайтове и блогове.

Въпреки това винаги бъдете нащрек, защото…

Подводни камъни се крият и в някои оферти за писателски услуги, изложени в специализирани сайтове и блогове за копирайтинг. Днес не е трудно, нито пък скъпо, да създадеш и поддържаш на прилично ниво сайт или блог.  Това едновременно е източник на удобство и на рискове, защото…

 Няма пълна гаранция, че човекът зад сайта е професионалист.

Има обаче начини да проверите това, преди да сте се ангажирали с поръчки и плащане. Разбира се, винаги има риск от лоша сделка, но поне можете да намалите вероятността.

 

Най-вече трябва да се оглеждате за 7 основни параметъра в офертата за копирайтинг: 

  1.      Предлаганите копирайтинг услуги достатъчно специализирани ли са? Специализацията им може да е най-общо в 2 посоки – тематика и тип текстове. Сериозният копирайтър отправя специфично предложение към конкретен кръг клиенти. Или пише на конкретна тема, или развива уменията си в конкретни типове текстове. Затова е по-скоро съмнително, ако даден копирайтър формулира офертата си просто като „писане на текстове“.

 

2.     Има ли оформен комплект писателски услуги? Често копирайтърите придобиват писателски умения за различен тип текстове – статии, продуктови описания, презентационни текстове, рекламни текстове, слогани,, сценарии, писма, Facebook съобщения,  … Също така, зад един сайт за копирайтинг може да седят няколко човека с разнообразни умения и опит. Важното е да има оформен комплект от писателски услуги, защото това показва какъв е погледът на съответния копирайтър към пазара. Добър е този копирайтър, който предлага конкретен комплект копирайтинг услуги – с който знаете какъв тип пакет обслужване ще получите. Също така, анализирайки комплекта писателски услуги, ще разберете колко е адекватен на пазара и на онлайн бизнеса съответният копирайтър.

 

  1.  Как копирайтърът оформя цената за писане на текстове? 

Това е особено издаващ професионализма компонент от офертата.  Издаващ е, защото демонстрира дали копирайтъра калкулира печалбата си, според реалната ценност на предложенията си за клиента и според спецификата на изпълнение на съответната копирайтърска задача.

Конкретно, професионалното калкулиране на цената на копирайтинг услугите е: 

         според тип текстове – статиите за блога, презентационните текстове, продуктовите описания, описанията на услуги, писмата, рекламните текстове, слоганите, Facebook рекламите изискват специфични умения и носят специфични ползи. Следователно цените на тези копирайтинг услуги е логично да са различни. Например една информираща статия за блога е естествено да бъде на по-ниска цена от подобен като дължина и сложност текст за началната страница на сайта. Професионалният копирайтър прави отчетлива разлика между типовете текст и я отчита при ценообразуването. 

         според дължината на ЦЕЛИЯ текст – това е малко подвеждащо и трябва да внимавате. Но ако свикнете да виждате същността на офертата зад този показател, ще започне по-лесно да различавате аматьорите от професионалистите.

Основният маркер е, че за професионалния копирайтър дължината на текста е по-разтеглив критерий за качество и съответно за ценообразуване. Затова при разговор с Вас, той ще подчертае факта, че по-скоро става дума за относителна дължина на текста.

Аматьорът от друга страна обикновено е по-стриктен и технически точен и може да ви говори за конкретен брой думи – примерно цена за текст от 500 думи – и дори за конкретен брой ключови думи в текста. А имайте предвид, че Google вече не отчита чак толкова строго тези неща, а онлайн потребителите – никога не са ги отчитали.

Някои копирайтъри аматьори дори отчитат дължината на текста, според брой знаци! Сещате се, че това са бакалски сметки, защото отделния знак няма никаква потребителска стойност.

Професионалният копирайтър ценообразува главно, съгласно продукта и ползата, които клиентът очаква да получи. Ценообразува според ЦЕЛИЯ материал. Затова обикновено все някъде и някога – или в самия сайт, или в директната комуникация с Вас – ще подчертае, че дължината текста е до известна степен относителна величина. И поради това, тъй като все пак трябва да ви ориентира, ще даде широк диапазон – 300-400 думи, 450-600 думи, над 400 думи, над 300 думи, над 500 думи…

 

4.     Предлага ли копирайтърът различни дължини на текстовете и какви са разновидностите? 

Умелият копирайтър знае, че за конкретен тип текстове най-подходящи са конкретни дължини – разбира се конкретизирането не е крайно, но е наложително. Освен това, е наясно с някакъв санитарен минимум дължина за дадени типове текст, под който текстът няма да постигне целите на SEO оптимизацията и няма да бъде достатъчно убедителен пред конкретния кръг читатели. Затова опитният копирайтър предлага разнообразни варианти от дължини на текстовете – по-точно от диапазони на дължини. И е винаги отворен за индивидуална уговорка с всеки конкретен клиент.

Аматьорът често популяризира онлайн атрактивна цена на дума /а понякога и на знак!/, подчертава по-стриктни параметри на текста, като при финализирането на сделката уточнява, че пише текстове само над 400 думи например, независимо от темата и заданието на клиента. Това, освен че е непрофесионална копирайтинг практика, е и подвеждащо за потребителите. Нито е полезно всякакви текстове на разнообразни теми да се пишат със стриктен брой думи, нито е честно да се подмамват потребителите с ниски единични цени за копирайтинг, след което да бъдат обвързвани с минимуми – стриктен минимален брой знаци, думи или текстове.

 

5.     Ясно ли разделя копирайтърът единичната от съвкупната цена за копирайтинг услугата?

     Много клиенти не желаят да се обвържат с един копирайтър веднага. Може и да не желаят да действат твърде интензивно и да хвърлят пари по дадени сайтове. Искат да опипат почвата. Да видят какво ще стане. Умелият копирайтър е наясно с това. Нещо повече – той може да определи какво би било „проба“, какво „опипване на почвата“ и какво „сериозно обвързване. И оформя различен тип копирайтинг абонаменти и пакети за клиентите така, че едновременно да създаде полза за тях, да демонстрира уменията си и да отговори на различните степени на обвързаност, на които са готови различните клиенти. Това показва, че копирайтрът познава спецификата на работата, на бизнеса и на потреблението на копирайтинг услуги. Аматьорът като цяло е по-стриктен и гледа да изстиска максимално от всяка поръчка – чрез изгоден нему брой думи/знаци, темп на работа…

 

6. Задава ли копирайтърът въпроси за бизнеса ви и за целите на онлайн присъствието?

Може и да се дразните от потока въпроси, който следва при конкретизиране на една поръчка на копирайтинг услуги, но той всъщност е ключов показател за копирайтърски професионализъм и за копирайтърска съвест. Един сериозен копирайтър държи да получи пари срещу реален полезен резултат. И винаги работи с конкретен набор от параметри за дефиниране на този резултат.

Може да се каже, че професионалният и съвестен копирайтър тръгва от края на пътя, от целта. И знае, че, ако целта не е достатъчно пълно и конкретно дефинирана, неравностите по пътя ще предизвикват много спъвания, а може и лоши падания. Копирайтърът държи всичко да е максимално изяснено, за да може да даде ясна посока на творческата си енергия. Държи на това както заради клиента, така и заради себе си. Дори повече заради себе си, защото не желае да се сблъсква с разочарования, недоразумения, много преправяния, връщане на пари, разваляне на обещаваща сделка.

Затова един опитен и съвестен копирайтър разпитва. Изпраща въпросник на имейла на клиента, отворен е и провокира разговор с клиента, задава конкретни и насочващи въпроси за бизнеса, пазара и конкуренцията, отворен е за срещи и напоителни разговори.

Аматьорът често повтаря фрази тип „няма проблеми”. Не разпитва много, защото смята просто да приложи някои придобити писателски умения, да проучи малко нещата в интернет и, най-често, просто да пренапише някои стар текст по темата. И нищо чудно, че подхожда по този начин, защото обикновено работи с много ниски цени на копирайтинг услугите – под 10 лева – и няма намерение да развива кой знае каква писателска дейност.

 

7. Посочва ли копирайтърът конкретен срок в офертата и какъв е той?

Опитният копирайтър е наясно, че е важно да се ориентирате за срок, в който ще получите текста или текстовете си. Отчита важността да си направите лични бизнес плнове. В същото време познава и уважава приетия си начин на работа, защото чрез него постига резултати. Затова едновремено дава ясен срок за изпълнение и не се ангажира твърде стриктно. Срокът достатъчно конкретен, но винаги в порядък /1-2 дена, 2-3 дена, месец, около 2 седмици…/.

 

Аматьорът подхожда по един от двата начина: 

  1. Или не дава никакъв срок, воден от философията „когато стане” 
  1. Или се опитва да съблазни клиента с конкретен и подчертано кратък срок, действайки на принципа „каквото стане”

 

Следващия път щом преговаряте с копирайтър, оглеждайте се и се ослушвайте за тези 7 параметъра на професионалната оферта за писателски услуги. Опитайте да разкриете в детайли бизнес стратегията на конкретния копирайтър, за да предугадите каква стратегия ще приложи в създаването на текстове за Вашия сайт.