Умно прокараната пътека винаги остава...  високо
By in

Умно прокараната пътека винаги остава... високо

Много писатели в онлайн пространството подхождат по линия на най-малкото съпротивление, вместо да обмислят интересно послание. Вкарват ключови изрази, съчиняват ефектни фрази, настървено призовават към действие. И най-много да изброят…

3 елемента, които трябва да откроите в описанията на онлайн магазина
By in

3 елемента, които трябва да откроите в описанията на онлайн магазина

Така, ясно е, че тук няма да се учим как се пишат ефективни текстове за онлайн реклама. Това си иска много години практика, наблюдения, анализи… Тук си говорим за стандарти.…