Копирайтинг и логическо мислене

By in
538
Копирайтинг и логическо мислене

Ефектният и ефективен копирайтинг изисква развито логическо мислене. Разбира се с редовното писане на текстове на различни теми, то се развива по естествен начин. В този смисъл за копирайтрите е удачно да списват личен блог.  При всички случаи за подобряване на копирайтинг уменията е подходящо да акцентирате съзнателно на усъвършенстване на логическото си мислене.

Най-малко 3 неща свързват копирайтинга с развитото логическо мислене:

Първото е проучването на темата, вникването в съдържанието й. Преди да състави текста, копърайтърът трябва да проучи темата и да открои важните моменти, около които ще изгради структурата на текста. Това открояване е по същество поредица от чисто логически операции. Копирайтърът чете разнообразни материали, прави връзки, отбелязва съвпадения в информацията и в посланията. Затова едно добре развито логическо мислене му помага да “проникне” по-лесно в тематиката и да се ориентира по-бързо.

Второто е построяването на самия текст. Дори още преди процеса на същински копирайтинг, копирайтърът трябва да състави структура на текста, да подреди акцентите и аргументите, да направи плавни преходи между тях. Това се постига по-лесно и по-успешно ако копирайтърът владее добре логическите методи дедукция и индукця, както и някои характерни логически операции. Само така копирайтингът ще постигне открояване на същественото и насочване на читателската мисъл в конкретна посока.

Третото е многото параметри, с които трябва да се съобрази съвременния копирайтинг.  Днес копирайтърите трябва да съчетаят изискванята на посланията и ефективното им предаване, ясното и подредено поднасяне на точната информация, SEO факторите за успех в Интернет, навиците на аудиторията. Така ефективният копирайтинг се изразява в логично съчетание на различни параметри, от което да се роди смислен и ефективен текст.

За да отговорите на тези копирайтинг предизвикателства, трябва да притежавате различни и специфични качества и умения. Едно от ключовите качества е усъвършенствано логическо мислене. То ще повиши копирайтинг производителността и копирайтинг ефективността Ви значително.

Какво може да направите?

Ако решите специално да се заемете с развиване на логическото си мислене, има много неща, с които да събудите и да поддържате активността на ума си. Ето някои от тях:

  • Четете повече и различни като тематика книги и статии – Така ще усъвършенствате умението си бързо да вниквате, разбирате и осмисляте  информация.
  • Пишете повече и на различни теми – Така ще научите да структурирате мислите си и да следвате логическата нишка.
  • Водете дискусии на различни теми – Така ще усвоите по-бързо умението да вниквате, да анализирате и да се аргументирате. Реално повечето и по-разнообразни дискусии ще Ви научат да мислите по-цялостно, по комплексно и по-дълбоко и да изразявате мислите си по-подредено, стегнато, ефектно и ефективно, както и да разбирате по-бързо мислите на другите. Това е сериозен актив в копирайтинга, защото позволява по-бързо написване на смислен текст и по-стегнато подреждане на аргументите в него.
  • Колкото и да ви се стори странно /или пък не/ логическите и дори математическите задачи могат да бъдат полезни за писането. Добрият копирайтинг изисква използване на структурирана логика, за да се изгради разбираема и смилаема структура на текста. Доста често пишещите забравят това и залагат повече на емоцията, на ентусиазма. Разбира се ентусиазма в процеса на копирайтинг носи страхотен ефект и е много важен елемент, нещо като характерна подправка, но текстът трябва да звучи логично. Четенето е умствена дейност и предполага съсредоточаване. Затова в текста не трябва да има повторения, пропуснати неща, хаос, усещане за разпиляност. Напротив, един текст трябва да бъде гладък път към генералния смисъл, към основното послание. А това изисква структурираност, която са създава от здрава логика.

ЗАПОМНЕТЕ: Копирайтингът е преди всичко умствена дейност, която създава мостове между мислите на отделни хора, като предава информация и послания – това изисква качествен мисловен процес, основан на здрава логика. Развивайте целенасочено логическото си мислене, за да се развивате по-бързо като копирайтър.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)