Умно прокараната пътека винаги остава...  високо
By in

Умно прокараната пътека винаги остава... високо

Много писатели в онлайн пространството подхождат по линия на най-малкото съпротивление, вместо да обмислят интересно послание. Вкарват ключови изрази, съчиняват ефектни фрази, настървено призовават към действие. И най-много да изброят…