“Много добър и целенасочен стил, с ясна последователност в мислите“

Светлин Якимов Маркетинг експерт, разработващ цялостни маркетингови решения в сферата на ресторантьорството и туризма